Chọn gói phù hợp
Free
Trải nghiệm với các tính năng tiêu chuẩn
0 VND / VĨNH VIỄN
Bạn sẽ nhận được:
 • Dữ liệu tài chính trong 20 năm
 • Bộ lọc cổ phiếu dựa trên chỉ số tài chính
Basic
Lựa chọn tiết kiệm cho các tính năng tiêu chuẩn
1,000 VND / 24 GIỜ
Bạn sẽ nhận được:
 • Dữ liệu tài chính trong 20 năm
 • Bộ lọc cổ phiếu dựa trên chỉ số tài chính
 • Cảnh báo tín hiệu giao dịch
Platinum
Sử dụng không giới hạn tính năng tiêu chuẩn
1,500,000 VND / 90 NGÀY
Bạn sẽ nhận được:
 • Dữ liệu tài chính trong 20 năm
 • Bộ lọc cổ phiếu dựa trên chỉ số tài chính
 • Cảnh báo tín hiệu giao dịch
 • Phân tích định giá 1600 mã cổ phiếu
 • Phân tích chuyên sâu 1600 mã cổ phiếu
 • Phân tích kinh tế vĩ mô, chu kỳ thị trường
 • Khuyến nghị đầu tư an toàn